Nghị quyết đồng ý tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024


 Ngày công bố 24 tháng 01 năm 2024

Đồ gỗ nội thất thanh hóa, bàn ghế gỗ tại thanh hóa, giường ngủ đẹp thanh hóa, giường gỗ thanh hóa, bàn ghế ăn thanh hóa, tủ quần áo gỗ thanh hóa, sofa gỗ tại thanh hóa