SẢN PHẨM: GẠCH NEM TÁCH 300 Kích thước: 300 x 300

Ký hiệu: GC

Trọng lượng: 3.0 - 3.2 kg
Ngày cập nhật 21 tháng 04 năm 2023


Website hữu ích: Bentonite, Bentonite khoan cọc nhồi, Cát vệ sinh Bentonite, Bột đất sét Bentonite, Bentonite phân bón