SẢN PHẦM: GẠCH BÁT LỖ
Kích thước: 29.5x29.5x5 cm
Ký hiệu: GB
Trọng lượng: 5,9 - 6,1 kg

Ngày cập nhật: 02 tháng 07 năm 2022 

Đồ gỗ nội thất thanh hóa, bàn ghế gỗ tại thanh hóa, giường ngủ đẹp thanh hóa, giường gỗ thanh hóa, bàn ghế ăn thanh hóa, tủ quần áo gỗ thanh hóa, sofa gỗ tại thanh hóa