SẢN PHẦM: GẠCH BÁT LỖ
Kích thước: 29.5x29.5x5 cm
Ký hiệu: GB
Trọng lượng: 5,9 - 6,1 kg

Ngày cập nhật: 02 tháng 07 năm 2022 Website hữu ích: Bentonite, Bentonite khoan cọc nhồi, Cát vệ sinh Bentonite, Bột đất sét Bentonite, Bentonite phân bón