Ngói úp nóc- Kích thước: 340x170x15mm. TL: 3.0 kg/viên.
: 200x100x8mm. TL: 0.45 kg/viên.
- Công dụng: úp trên đỉnh nóc, các diềm góc của mái
Đồ gỗ nội thất thanh hóa, bàn ghế gỗ tại thanh hóa, giường ngủ đẹp thanh hóa, giường gỗ thanh hóa, bàn ghế ăn thanh hóa, tủ quần áo gỗ thanh hóa, sofa gỗ tại thanh hóa