Ngói chiếu


- Kích thước: 200*150*12
- Trọng lượng: 0,5kg/1 viên
- Công dụng: Mái nhà, mái chùa, mái đình, mái cổng, đềnWebsite hữu ích: Bentonite, Bentonite khoan cọc nhồi, Cát vệ sinh Bentonite, Bột đất sét Bentonite, Bentonite phân bón