Ngói chiếu lăn

+ Ngói chiếu lăn
+ Kích thước: 300 x 150 x 12
+ Dùng để lợp mái nhà

Đồ gỗ nội thất thanh hóa, bàn ghế gỗ tại thanh hóa, giường ngủ đẹp thanh hóa, giường gỗ thanh hóa, bàn ghế ăn thanh hóa, tủ quần áo gỗ thanh hóa, sofa gỗ tại thanh hóa